1

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Трактор образовне установе избацио осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – јул 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
Трактор избацио опасан отпад и враћа се у “базу” – октобар 2018

Трактор избацио опасан отпад и враћа се у “базу” – октобар 2018
Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018

Кад образовна установа избаци осоку и течно гнојиво! – октобар 2018
ФОТОГРАФИЈА је после писма председнице компаније измењена, 04.07.2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
ФОТОГРАФИЈА је после писма председнице компаније измењена, 04.07.2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
ФОТОГРАФИЈА је после писма председнице компаније измењена, 04.07.2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
ФОТОГРАФИЈА је после писма председнице компаније измењена, 04.07.2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Истакање плаве течности у колектор “Бадре”, свилајначка депонија, 04. април 2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Истакање плаве течности у колектор “Бадре”, свилајначка депонија, 04. април 2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Истакање плаве течности у колектор “Бадре”, свилајначка депонија, 04. април 2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Истакање плаве течности у колектор “Бадре”, свилајначка депонија, 04. април 2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Истакање плаве течности у колектор “Бадре”, свилајначка депонија, 04. април 2018

Copyright: Ekoloski pokret Svilajnac. All rights reserved, although there is no sign © in the photos!!!
Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018

Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018
Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018

Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018
Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018

Франфуртске ВЕСТИ 07. фебруар 2018