Кршење закона при изградњи МХЕ од стране општинских самоуправа

Чињенично смо утврдили и доказали да се многи закони драстично крше при изградњи МХЕ и да то искључиво крше општинске управе јер издају локацијске услове и грађевинске дозволе мимо прописа.

Драстичан пример је општинска управа општине Бабушница која је супротно одредбама члана 135 став 1 Закона о планирању и изградњи, омогућила инвеститору Белићу да за МХЕ Звонце „законито“ узурпира приватне парцеле у селу Ракита. Катастарске службе су олако прихватале то и уписивале хипотеку над приватним парцелама, али уз помоћ ОРСП (Удружење Очувајмо Реке Старе Планине) власници су писали између осталог и Геодетском Заводу Србије. Завод је по мени коректно одрадио свој посао и издао занично обавештење-налог катастру како МОРА да поступи у таквом случају.

Божидар Тодоровић

18.12.2018

Фото: Бобан Петковић

http://eko-pokret.eu/wp-content/uploads/2018/12/Katastar_saopstenje.pdf