1

Захтеви

Представљамо вам важније захтеве Еколошког покрета Свилајнац прослеђене разним институцијама и медијима.  На скоро све наше писмене захтеве или захтеве послате електронском поштон, нисмо добили одговор.

***

Захтев локалној телевизији ТВ-Центар, 30.12.2015

Захтев ТВ-Центру, 30. Децембар 2015
http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zahtev_TV_Centru_30.12.2015.pdf

Захтев општини Свилајнац – 09. април 2015

Удружење Грађана у оснивању „Еколошки Покрет  – Свилајнац“ после делимичног увида у садржину Захтева фирме ВИСАН  Д.о.о  из Земуна за одлучивање о „потреби процене утицаја на животну средину постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500кг/х „ на парцелама у Свилајнцу прослеђује следећи

ЗАХТЕВ

  • Секретару Скупштине Општине Свилајнац , Ивани Пауновић
  • Начелнику општинске Управе, Оливери Станојевић
  • Општинској Управи Свилајнац
  • Председнику Скупштине Општине Свилајнац,  Др.  Мирославу  Маринковићу
  • Председнику Општине Свилајнац Предрагу Милановићу
  • Одборнику СПС-ЈС Др. Владану Рајковићу

Тражимо да се горе наведени пројекат заустави на неодређено време. Захтевамо хитно покретање процене утицаја на животну средину пројекта  фирме ВИСАН Д.о.о  „постројења – аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500кг/х“  на парцелама у Свилајнцу и исто у потпуности спроведе. Очекујемо да се комплетни закључци те процене јавно и на одговарајући начин презенетују тј. доставе грађанима Свилајнца.

Предлажемо да се организује Јавна трибина на којој ће се тема  „третирање медицинског одпада“  и утицај на  животну средину у Свилајнцу и околини детаљно  објаснити и растумачити заинтересованим грађанима. Удружење Грађана  „Еколошки Покрет  – Свилајнац“ припрема Каталог питања за фирму Висан Д.о.о везан за горе неведени пројекат.

„Еколошки Покрет  – Свилајнац“ задржава право да у случају

  • пасивности Општине Свилајнац,
  • даљим ћутањем одборника  Скупштине Општине и функционера општине по овом питању

позове становнике Свилајнца на грађанску непослушност а у циљу заштите  елементарних услова за живот и рад свих грађана на територији Општине Свилајнац.

 

09. Април 2015

 

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zahtev_Ekoloski-Pokret-SVILAJNAC_09042015.pdf

 

Захтев општини Свилајнац за приступ Информацијама од јавног значаја – 08. април 2015

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zahtev-pristup-informacijama-1.pdf

 

Захтев општини Свилајнац за приступ Информацијама од јавног значаја – 08. април 2015

 

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Zahtev-pristup-informacijama-2.pdf

 

Представка грађана Свилајнца Министарству пољопривреде и заштите животне средине – 08. Април 2015

http://rasejanje.eu/wp-content/uploads/2015/05/Predstavka-gradjana-protiv-postrojenja.pdf

 

Захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине – 07. Април 2015