Predstavljamo vam važnije zahteve Ekološkog pokreta Svilajnac prosleđene raznim institucijama i medijima.  Na skoro sve naše pismene zahteve ili zahteve poslate elektronskom pošton, nismo dobili odgovor.

***

Zahtev lokalnoj televiziji TV-Centar, 30.12.2015

Zahtev TV-Centru, 30. Decembar 2015

Zahtev opštini Svilajnac – 09. april 2015

Udruženje Građana u osnivanju „Ekološki Pokret  – Svilajnac“ posle delimičnog uvida u sadržinu Zahteva firme VISAN  D.o.o  iz Zemuna za odlučivanje o „potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja – autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500kg/h „ na parcelama u Svilajncu prosleđuje sledeći

ZAHTEV

  • Sekretaru Skupštine Opštine Svilajnac , Ivani Paunović
  • Načelniku opštinske Uprave, Oliveri Stanojević
  • Opštinskoj Upravi Svilajnac
  • Predsedniku Skupštine Opštine Svilajnac,  Dr.  Miroslavu  Marinkoviću
  • Predsedniku Opštine Svilajnac Predragu Milanoviću
  • Odborniku SPS-JS Dr. Vladanu Rajkoviću

Tražimo da se gore navedeni projekat zaustavi na neodređeno vreme. Zahtevamo hitno pokretanje procene uticaja na životnu sredinu projekta  firme VISAN D.o.o  „postrojenja – autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500kg/h“  na parcelama u Svilajncu i isto u potpunosti sprovede. Očekujemo da se kompletni zaključci te procene javno i na odgovarajući način prezenetuju tj. dostave građanima Svilajnca.

Predlažemo da se organizuje Javna tribina na kojoj će se tema  „tretiranje medicinskog odpada“  i uticaj na  životnu sredinu u Svilajncu i okolini detaljno  objasniti i rastumačiti zainteresovanim građanima. Udruženje Građana  „Ekološki Pokret  – Svilajnac“ priprema Katalog pitanja za firmu Visan D.o.o vezan za gore nevedeni projekat.

„Ekološki Pokret  – Svilajnac“ zadržava pravo da u slučaju

  • pasivnosti Opštine Svilajnac,
  • daljim ćutanjem odbornika  Skupštine Opštine i funkcionera opštine po ovom pitanju

pozove stanovnike Svilajnca na građansku neposlušnost a u cilju zaštite  elementarnih uslova za život i rad svih građana na teritoriji Opštine Svilajnac.

 

09. April 2015

 

 

Zahtev opštini Svilajnac za pristup Informacijama od javnog značaja – 08. april 2015

 

Zahtev opštini Svilajnac za pristup Informacijama od javnog značaja – 08. april 2015

 

 

Predstavka građana Svilajnca Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – 08. April 2015

 

Zahtev Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – 07. April 2015