Ekološki pokret Svilajnac je neprofitna, nevladina, vanstranačka organizacija građana, osnovana u Svilajncu voljom grupe građana, sa zajedničkim ciljem – očuvanja prirode, duhovnog nasleđa i širenja iskrene ekološke svesti.

Mi smo obični građani Svilajnca i savesni roditelji koji se brinu za zravlje svoje dece. Kao dgovorni ljudi  staramo se i o životnoj sredini, prirodi  u kojoj naša deca treba da odrastaju i stvaraju buduće naslednike. Naš primarni cilj je pre svega u izgrađivanju ekološke svesti o očuvanju sredine. Tu nema mesta za politiku a još manje za politikanstvo. Ekološki pokret Svilajnac je rezultat samoudruživanja članova jedne lokalne zajednice, koja je uočila određenu opasnost u životnoj sredini u kojoj žive članovi udruženja sa svojom porodicama.

Pozivamo te dragi čitaoče da posetiš Kameničku ulicu  u Svilajncu poznatu kao “Burduš mala” gde mahom žive(?) građani Romske populacije i uveriš se kako to izlgeda na licu mesta. Za sva pitanja Vam stoji predsednik UG Ekološki pokret Svilajnac Goran Borić, mobilni 063577951 ili putem lektronske pošte office@eko-pokret.eu

ĐAČKA ZAKLETVA ( iz 1914. godine)

ZAKLINjEM SE DA NEĆU UNIŠTAVATI

DRVEĆE I GAZITI TRAVU;

OBEĆAVAM DA  NEĆU PLjUVATI NA POD

U ŠKOLI I U KUĆI I NA PUTU;

DAJEM REČ DA NEĆU KVARITI OGRADE
NI NANOSITI KVARA GRAĐEVINAMA

NIKADA NEĆU BACATI HARTIJU
NI MAKAKVO ĐUBRE PO ULICI

BIĆU UVEK UČTIV;

ŠTITIĆU PTICE;

BRANIĆU TUĐU SVOJINU ONAKO KAKO BIH
ŽELEO DA DRUGI BRANI MOJU;
OBEĆAVAM DA ĆU BITI ISKREN
I ČESTIT GRAĐANIN!