ВИСАН (поново) није добио дозволу за рад!

Приватна земунска фирма ВИСАН доо добила је одбијеницу на свој захтев за рад рециклажне фабрике за опасан инфективни медициски отпад великог капацитета.

И поред чињенице да је Општина Свилајнац чак у два наврата достављала своју сагласност, на захтев за рад приватне рециклажне фабрике за опасан инфективни медицинкси отпад, ВИСАН поново није добио дозволу за рад. Због кршења закона наш покрет је поднео кривичну пријаву против одговорних лица у Општинској управи Свилајнац. И поред потешкоћа у истрази, надамо се да ће Јавни тужиоц по службеној дужности проширити истрагу и у складу са законом процесуирати одговорне.

После достављања образложеног негативног мишљења Еколошког покрета Свилајнац на Висанов захтев, Министарство за заштиту животне средине је одбацило захтев Висана као непотпун. Овим путем се зхављујемо нашем интернационалном тиму адвоката и експерата који нам све време пружају неизмерну помоћ.

за Еколошки покрет Свилајнац

С.Марјановић

24.09.2017